Блог

Застраховат Народното събрание срещу протести

Анелия Ангелова - нова ТВ

Застраховат Народното събрание срещу протести. Според застрахователния брокер Анелия Ангелова става въпрос за нестандартно покритие, защото досега гражданските вълнения, стачките са специално изключен риск, описан във всички общи условия по застраховка Имущество.

0
Анелия Ангелова

About the Author:

Вярвам в застраховането - заради стотиците щети, по които съм работила, така че нашите клиенти да се възстановяват от неприятностите и да продължат живота си качествено. Убедена съм, че човек, който не мисли за пари в труден момент се възстановява много по-лесно от изпитанията. Но, за да се случи това е необходимо да се премине през процес който започва с правилния избор на покритие, продукт, застраховател и познаването важните параметри по договора. А когато настъпи щета ние сме до теб от установяването на вредата, през предявяването на претенцията, до получаването на пълно и честно обезщетение. За да правиш това което най-добре можеш и обичаш.
  Свързани публикации