Блог

Ясни са дружествата, които ще предлагат допълнителна здравна грижа

Който е ползвал услугите на доброволното здравно осигуряване, познава добре преимуществата. Обикновено договорът се сключва от работодателя и е за негова сметка. Но освен, че доброволното здравно осигуряване е безплатно за работниците, сключването на групов договор дава много допълнителни преимущества, които индивидуално не биха могли да получат.

Основните преимущества на доброволното здравно осигуряване, без да претендираме за изчерпателност и съгласно нашите клиенти са:

 • Координацията – при здравен проблем имате набор от медицински заведения, които можете да
  ползвате като предварително имате уговорен час.
 • Лесния достъп до услугите – когато инициативата е в нас, често пренебрегваме симптомите
  поради трудната процедура. Но тук няма нужда от направления и среща с личен лекар.
 • Достъп до високотехнологичните изследвания – когато се налагат средства за да установим
  възможен проблем, тогава доброволното здравно осигуряване ни помага много.

По данни на Комисия за финансов Надзор около 193 000 души имат сключен договор за доброволно здравно осигуряване, а годишния пазар е около 44 млн. лева. През последната година започна процедура по лицензирането на здравноосигурителните дружества в застрахователни. Целта, според Комисия за Финансов Надзор е да се защитят интересите на потребителите. Действително, между условията на различните осигурителни дружества имаше големи разлики особено в подробностите, които се установяваха едва при настъпването на здравноосигурителен случай. Обещанието е, че с промяната осигурените лица ще могат да ползват пълния пакет на предлаганите до сега услуги, но ще бъдат по-защитени. В допълнение са по-високите изискванията, които се поставят пред застрахователите, за да извършват дейността си.

Резултатът от лицензирането е:

От двайсетте действащи дружества на пазара остават лидерите. Две дружества се вливат, две отпадат. И така към днешна дата на пазара на услуги свързани със здравето действащите дружества са:

 • България Здраве
 • Дженерали Застраховане
 • Доверие АД
 • Евроинс Здравно Осигуряване
 • Медико 21
 • Далл Бог Живот и Здраве
 • Токуда Здравноосигурителен Фонд
 • Общинска здравноосигурителна каса
 • ЗОК Фи Хелт
 • Булстрад Живот
 • ДЗИ Живот
 • Надежда
 • Съгласие
 • Европейска Здравноосигурителна каса
 • Уника Живот
 • Виктория

Последните две заедно с Булстрад Живот и ДЗИ Живот получиха лиценз да предлагат „Злополука“ и „Заболяване“ към сегашното си портфолио.

Процесът изисква промяна в името на здравноосигурителното дружество, като действащите условия могат да се запазят стига не противоречат на вече влязлото в сила законодателство. С превръщането на здравноосигурителните дружества в застрахователи към премиите за здравно осигуряване ще се начислява 2 % данък върху премията.

С това процеса приключи и вече са ясни доставчиците на здравна грижа. Този процес беше съпроводен с много негодуване и коментари от страна на здравноосигурителните дружества. Случая показва, че там където има частна инициатива реформите се правят и субектите отговарят на изискванията. Остава да се уверим, че тези промени ще повишат доверието на потребителите и качеството на услугите. И да се надяваме, че успоредно с това Държавните органи също ще се реформират в полза и интерес на данъкоплатците си.

0
Анелия Ангелова

About the Author:

Вярвам в застраховането - заради стотиците щети, по които съм работила, така че нашите клиенти да се възстановяват от неприятностите и да продължат живота си качествено. Убедена съм, че човек, който не мисли за пари в труден момент се възстановява много по-лесно от изпитанията. Но, за да се случи това е необходимо да се премине през процес който започва с правилния избор на покритие, продукт, застраховател и познаването важните параметри по договора. А когато настъпи щета ние сме до теб от установяването на вредата, през предявяването на претенцията, до получаването на пълно и честно обезщетение. За да правиш това което най-добре можеш и обичаш.
  Свързани публикации