Помощ при пътуване

Гаранция за спокойното пътуване на вас и вашите служители в чужбина е застраховката Помощ при пътуване. При цена по-ниска от 1 лев на ден, застраховката Ви гарантира висококачествено и безпроблемно лечение за Вас и Вашите близки по време на пътуването.

В основното покритие по полицата са включени разходите за медицински разходи вследствие злополука или акутно заболяване и стоматологично лечение до определен лимит. По желание към основното покритие могат да бъдат включени и следните рискове до определен лимит:

  • Разходи свързани с правна защита;
  • Кражба на личен багаж;
  • Разходи за спешно евакуиране и спасителни операции;
  • Дневни пари за болничен престой;
  • Гражданска отговорност към трети лица;
  • Трайна загуба на трудоспособност;
  • Смърт вследствие злополука;

Ако ежедневието ви е свързано с чести пътувания в чужбина, Ви препоръчваме сключаване на застраховка мултитрип. Застраховката се сключва за срок от една година и покрива престой в чужбина, който не надвишава срок от 30 дни.

Точната цена на застраховката, в зависимост от препоръчителните лимити на застраховката, можете да видите тук.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha