Групова застраховка Живот или Злополука

С тези два вида застраховки, можете да постигнете гаранция за служителите при оптимална цена. Колкото по-голяма е групата, толкова по-добри условия можете да получите.

Застрахователната сума се определя от договорителя и може да бъде еднаква за цялата група или различна за отделни групи. Застраховката се сключва по предоставен от договорителя списък със застрахованите лица. При промяна на лицата е необходимо застрахователя да бъде уведомен. По този начин всички Ваши служители ще бъдат гаранитрани, както при неочаквано събитие на работното място, така и в свободното време.

Застраховката покрива:

  • Фатален край от злополука – изплащате договорената застрахователна сума;
  • Трайна загуба на трудоспособност – такъв процент от  застрахователната сума, какъвто е процента на загубената трудоспособност;
  • Временна загуба на трудоспособност – договорен процент от застрахователната сума в зависимост от броя дни, в които лицето не може да бъде трудоспособно.

По желание, към изброените могат да бъдат включени рисковете:

  • медицински разходи;
  • дневни пари за болничен престой;
  • хирургическо лечение и др.