Групова застраховка Живот или Злополука

С тези два вида застраховки, можете да постигнете гаранция за служителите при оптимална цена. Колкото по-голяма е групата, толкова по-добри условия можете да получите.

Застрахователната сума се определя от договорителя и може да бъде еднаква за цялата група или различна за отделни групи. Застраховката се сключва по предоставен от договорителя списък със застрахованите лица. При промяна на лицата е необходимо застрахователя да бъде уведомен. По този начин всички Ваши служители ще бъдат гаранитрани, както при неочаквано събитие на работното място, така и в свободното време.

Застраховката покрива:

  • Фатален край от злополука – изплащате договорената застрахователна сума;
  • Трайна загуба на трудоспособност – такъв процент от  застрахователната сума, какъвто е процента на загубената трудоспособност;
  • Временна загуба на трудоспособност – договорен процент от застрахователната сума в зависимост от броя дни, в които лицето не може да бъде трудоспособно.

По желание, към изброените могат да бъдат включени рисковете:

  • медицински разходи;
  • дневни пари за болничен престой;
  • хирургическо лечение и др.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha