Групово доброволно здравно осигуряване

С договор за доброволно здравно осигуряване гарантирате качествена грижа за здравето на Вашите служители и дори за членовете на техните семейства.

Може би договора за доброволно здравно осигуряване има най-силен ефект върху екипа Ви при най-ниска цена.
Здравно осигуряване

Когато сключвате договора за доброволно здравно осигуряване е необходимо да изберете какви пакети ще покрива договора. Възможностите условно са следните:

  • Извънболнична помощ
  • Болнична помощ
  • Възстановяване на разходи
  • Подобряване на здравето – организирано от Вас като работодател
  • Стоматологични услуги.
Преимуществата на груповия договор са много на брой, но тук  ще изброим най-ценните:

  • Служителите пестят време за диагностициране на заболявания,
  • Получават „второ мение“ при недостатъчно добра диагноза,
  • Имат лесен достъп до вискоспециализирани изследвания
  • Грижа и помощ при болнична помощ от страна на болничното заведение.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Какви услуги желаете да ползвате като здравно осигурено лице?
Извънболнично лечение
Болнично лечение
Профилактични прегледи
Разходи за лекарства и консумативи
Допълнителни здравни услуги
Как искате да заплащате вноските по договора?
Колко хора желаете да се осигуряват?

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha