Застраховка на земеделски култури

Работата на земеделските производители е изложена на многобройни рискове. Възможностите да бъдат застраховани са:
  • Градушка
  • земеделски култури
  • Буря
  • Проливен дъжд
  • Пожар
  • Осланяване
  • Наводнение
  • Киша
  • Измръзване и изтегляне за зимни житни култури

През последните няколко години станахме свидетели на проявлението на рисковете пожар и наводнение. Щетите бяха огромни.

С настъпването на кризата и недостатъчните средства още повече поставя на риск земеделските производители. Например превантивните мероприятия срещу градушките остават без средства и опасността от този риск става много по-голяма. И за сметка на производителите.

Само качествената застраховка може да гарантира финансова стабилност на земеделците при неблагоприятни климатични условия.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha