Застраховка на земеделски култури

Работата на земеделските производители е изложена на многобройни рискове. Възможностите да бъдат застраховани са:

    земеделски култури
  • Градушка
  • Буря
  • Проливен дъжд
  • Пожар
  • Осланяване
  • Наводнение
  • Киша
  • Измръзване и изтегляне за зимни житни култури

През последните няколко години станахме свидетели на проявлението на рисковете пожар и наводнение. Щетите бяха огромни.

С настъпването на кризата и недостатъчните средства още повече поставя на риск земеделските производители. Например превантивните мероприятия срещу градушките остават без средства и опасността от този риск става много по-голяма. И за сметка на производителите.

Само качествената застраховка може да гарантира финансова стабилност на земеделците при неблагоприятни климатични условия.