Застраховка на стоки на склад

В зависимост от стойността на стоките, които съхранявате в склада, както и от естеството им, обмислете внимателно или се консултирайте какви рискове да включите в покритието. Възможностите са много и правилния избор спестява средства или гарантира финансовата стабилност на предприятието.

Стоки на склад

За да оптимизирате разходите в тази застраховка, препоръчваме подлимити за щети от риска „Кражба чрез взлом“. В зависимост от мерките за охрана на помещението и вида но стоката, можете да определите колко би била максималната загуба от едно събитие при кражба чрез взлом.

Застрахователната сума може да бъде определена като се вземе стойността на сотковата наличност към момента на сключването на застраховката. Тогава трябва да имате механизъм, с който да следите реалната наличност да не надвишава застрахователната сума.

Ако Вашата отчетност го позволява, може да сключите застраховка въз основа на средномесечните стокови наличности. Така ще заплащате застраховка за действителните наличности в склада Ви.

Към това покритие могат да бъдат включени рискове като щети по време на „товаро-разтоварни работи“, „развала на стоки в хладилни камери, в резултат на авария“, „отговорност на наемателя“.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha