Застраховки на сгради

Обичайно тези активи съдържат много от стойността на предприятието. Затова сградите трябва да бъдат застраховани.

Когато избирате каква застраховка трябва да сключите за сградата ви, независимо каква е – офис, магазин, шоу рум, предприятие, склад или нещо друго е важно да обърнете внимание на следните важни елементи от застрахователния договор:

Застрахователната сума – Много важно е да решите на каква застрахователна сума ще застраховате сградата. Възможностите са няколко и трябва да ги познавате. Така ще определите точната застрахователна сума и ще знаете приблизително какво да очаквате при застрахователно събитие.

Покритите рискове. Независимо как застрахователя нарича застрахователния продукт, важно какви рискове ще бъдат покрити по полицата.

Когато сключвате застраховката за сградата, обсъдете покритите рискове.

Важно е да отбележим, че различните застрахователни компании покриват различни рискове.

Застрахованите обекти. Застраховката покрива щетите върху сградата. Но може да бъде разширено с:

  • Щети на стъкла и огледала
  • Рекламни пана
  • Отговорност на наемателя
  • Отговорност към посетители и клиенти
  • Прекъсване на бизнеса
  • разходи за отстраняване на развалини и останки

Самоучастията

Част от покритите рискове се предлагат със самоучастие – това е сумата, която при щета ще бъде за Ваша сметка, а разликата ще се покрие от застрахователя.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha