Застраховка на пари и ценни предмети в каса

Тогава можете да сключите застраховка за съхраняваните средства и ценни предмети.Сейф

Стандартно застраховката имущество не покрива кражбата на ценни предмети и пари, освен ако не са съхранявани в каса. Ако имате нужда от покритие за парите, съхранявани в офис или търговски обект, трябва да разполагате с метална каса (250 кг.) и трайно прикрепена към две стабилни стени.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha