Застраховка на машини, съоръжения и оборудване

По тези условия можете да застраховате машини, съоръжения, оборудване, инвентар. Независимо къде са те във вашия бизнес – оборудване за магазини, оборудване за ателиета, салони, учебни зали, офиси, производствено оборудване, сервизи и др.,

Когато сключвате застраховката е важно да определите точно застрахователната сума. Вариантите няколко, но най-важно е да сте избрали каква ще бъде застрахователната сума – цената на която бихте били честно компенсирани при застрахователно събитие. Това определя и цената на застраховката.

Обсъдете рисковете и се запознайте с изключените такива.

Препоръчваме да обмислите допълнително покритие „Прекъсване на бизнес“. То би ви възмездило, ако по покрит по полицата риск се наложи бизнеса ви да прекъсне дейността си. Със застраховката се застрахова загуба на печалба, произтичаща от прекъсването или нарушаването на стопанската дейност на предприятието Ви в резултат на настъпила имуществена вреда в резултат на покрит по полицата риск.