Застраховка на машини, съоръжения и оборудване

По тези условия можете да застраховате машини, съоръжения, оборудване, инвентар. Независимо къде са те във вашия бизнес – оборудване за магазини, оборудване за ателиета, салони, учебни зали, офиси, производствено оборудване, сервизи и др.,

Когато сключвате застраховката е важно да определите точно застрахователната сума. Вариантите няколко, но най-важно е да сте избрали каква ще бъде застрахователната сума – цената на която бихте били честно компенсирани при застрахователно събитие. Това определя и цената на застраховката.

Обсъдете рисковете и се запознайте с изключените такива.

Препоръчваме да обмислите допълнително покритие „Прекъсване на бизнес“. То би ви възмездило, ако по покрит по полицата риск се наложи бизнеса ви да прекъсне дейността си. Със застраховката се застрахова загуба на печалба, произтичаща от прекъсването или нарушаването на стопанската дейност на предприятието Ви в резултат на настъпила имуществена вреда в резултат на покрит по полицата риск.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha