Застраховка на селскостопански животни

Застраховката покрива смърт или клане (унищожаване по необходимост) на застрахованите животни, птици, риба, зарибителен материал и пчелни семейства в резултат от природни бедствия и пожар.

животни

Към това покритие по желение могат да бъдат включени и рисковете – злополука и определени  заразни и незаразни заболявания.

Застрахователната сума се определя по договаряне.