Застраховка на селскостопански животни

Застраховката покрива смърт или клане (унищожаване по необходимост) на застрахованите животни, птици, риба, зарибителен материал и пчелни семейства в резултат от природни бедствия и пожар.

животни

Към това покритие по желение могат да бъдат включени и рисковете – злополука и определени  заразни и незаразни заболявания.

Застрахователната сума се определя по договаряне.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha