Застраховка на фотоволтаични паркове

Фотоволтаични паркове

Това е имуществена застраховка, която трябва да отговаря на специфичните изисквания на  Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалната присъединителна програма на Европейски съюз за развитие на земеделските райони.

С нас ще получите офертите на водещите застрахователни компании.

Когато изберете с коя да сключите застраховката, полицата ще отговаря максимално точно на изискванията на ползващото лице – ДФ Земеделие – Разплащателна агенция.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha