Застраховка на фотоволтаични паркове

Фотоволтаични паркове

Това е имуществена застраховка, която трябва да отговаря на специфичните изисквания на  Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалната присъединителна програма на Европейски съюз за развитие на земеделските райони.

С нас ще получите офертите на водещите застрахователни компании.

Когато изберете с коя да сключите застраховката, полицата ще отговаря максимално точно на изискванията на ползващото лице – ДФ Земеделие – Разплащателна агенция.