Застраховки на автопарка

Автомобилите, с които осъществявате дейността си, представят Вашия бизнес пред клиентите, доставчиците и партньорите. Но често поддръжката им изисква значителни средства. Задачата е по-сложна, когато автомобилите са повече на брой и няма система, с която да се следят завежданите щети и увредените детайли, скоро разходите за поддръжка стават големи и често неоправдани.

Завеждането на щетите на време е важно, но също така е важно да се проследи историята на щетите на фирмата като цяло и всеки един автомобил поотделно. Това означава информацията да работи за Вас, Вие да контролирате разходите си и да можете да постигате по-добри цени и условия.

Автопарк

Гражданска отговорност – Всички автомобили трябва да имат застраховка Гражданска отговорност. Липсата на такава би изложило фирмата ви на огромни рискове и финансови предизвикателства при застрахователно събитие. В допълнение при установено управление на автомобила без гражданска, глобата е 1 000 лева при първото нарушение.

Можете да оптимизирате цените като избирате териториална валидност на полицата. Застраховката само за България ще ви струва по-малко пари. Но трябва да сте сигурни, че имате процедура по която служителите не могат да напускат страната без допълнителното покритие.

Когато сключвате застраховката Гражданска отговорност трябва да имате предвид комплексно предложението за застраховката – възможностите за допълнителни отстъпки по застраховката автокаско.

Автоскаското – Гарантира, че можете да запазвате стойността на автомобилите докато са активно управлявани и ще можете да ги възстановявате при ПТП, злоумишлени действия, пожар, и др. рискове. Важно е да знаете какви рискове покрива застраховката, Вашите служители да знаят как да реагират при събитие и как най-качествено да ги възстановите. Това запазва стойността на автомобила и гарантира сигурността на служителите.

Злополука на лицата в МПС Тази застраховка Ви гарантира, спокойствието че при неочаквани събития по време на път с Вашите служители, клиенти или партньори ще бъдат компенсирани за претърпени телесни страдания и наранявания. При това на една много приемлива цена.

Застраховката се сключва за максималния брой лица в автомобила, на договорена застрахователна сума на лице. Покрива възникнали събития при движение на автомобила и при качване и слизането на лицата от него.

Автоасистънс.  Това е последното нещо, за което застрахованите обичат да мислят когато правят застраховките си. Но разходите за траспортиране на аварирало МПС са много големи. Особено ако се случат извън обичайното местодомуване.

Застрахователната полица автокаско покрива репатрирането на автомобила до определени километри, в случай на покрит по полицата риск. Това покритие може да бъде разширено и за авария на автомобила на пътя.

Ако автомобилите Ви пътуват на по-големи разстояния редовно, препоръчваме да обмислите сключването на договор за автоасистънс. Би ви спестило средства и главоболия.