Рискова застраховка Живот

Замисляли ли сте каква е сумата, която би била необходима на семейството ви, ако неочаквано неприятно събитие сполети някой от членовете? Сумата е може да бъде в големи граници. Но има цифра, която би спомогнала на любимите ви хора да продължат напред със същия стандарт.

Рисковата застраховка Живот осигурява ефективна застрахователна закрила на застрахования и/или неговите близки при следните рискове:

  • фатален край в резултат от злополука;
  • фатален край в резултат от общо заболяване;
  • трайна загуба на трудоспособност в резултат от злополука.

По желание, към изброените могат да бъдат включени рисковете:

  • временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • временна загуба на работоспособност вследствие заболяване;
  • критични заболявания;
  • медицински разходи;
  • дневни пари за болничен престой;
  • хирургическо лечение и др.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Какви услуги желаете да ползвате като здравно осигурено лице?
Извънболнично лечение
Болнично лечение
Профилактични прегледи
Разходи за лекарства и консумативи
Допълнителни здравни услуги
Как искате да заплащате вноските по договора?
Колко хора желаете да се осигуряват?

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha