Рискова застраховка Живот

Замисляли ли сте каква е сумата, която би била необходима на семейството ви, ако неочаквано неприятно събитие сполети някой от членовете? Сумата е може да бъде в големи граници. Но има цифра, която би спомогнала на любимите ви хора да продължат напред със същия стандарт.

Рисковата застраховка Живот осигурява ефективна застрахователна закрила на застрахования и/или неговите близки при следните рискове:

  • фатален край в резултат от злополука;
  • фатален край в резултат от общо заболяване;
  • трайна загуба на трудоспособност в резултат от злополука.

По желание, към изброените могат да бъдат включени рисковете:

  • временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • временна загуба на работоспособност вследствие заболяване;
  • критични заболявания;
  • медицински разходи;
  • дневни пари за болничен престой;
  • хирургическо лечение и др.