Застраховка за Критични заболявания

Застраховката за Критични заболявания покрива петте най-разпространени животозастрашаващи болести на века. В такива моменти човек трябва да вземе трудни решения:

  • Вярната диагноза – Второто лекарско мнение е съществено. В цял свят процента на грешка в диагноза е около 44%. С полицата за критични заболявания, второто лекарско мнение става бързо и от безспорен специалист в областта.
  • Качествено лечение – в такъв момент е важен избора на клиника и лекуващи лекари. Тези продукти гарантират висококачествено лечение и световноизвестни специалисти.
  • Финансирането – в такива моменти средствата за качественото лечение необходими веднага. Застрахователя гарантира разходи до 1 000 000 Евро. за година.

Лесна за сключване, подходяща само за хора, които нямат поставена диагноза, застраховката за критичните заболявания спасява хора и семейства.

Контакта информация на лицето, което поръчва застраховката:
Три имена*
E-mail *
Телефон *
Брой застраховани лица
Данни на застрахованите лица:

1. Име* Дата на раждане*
2. Име Дата на раждане
3. Име Дата на раждане
4. Име Дата на раждане
5. Име Дата на раждане

Данни за застраховката:

Застраховката да важи за:
Как искате да заплащате вноските по договора?
Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha