Детска застраховка живот

Това е продукт, с който гарантираме безценното за нас – децата ни. Освен финансовата компенсация при неочаквано и неблагоприятно събитие, с детската застраховка живот спестяваме за нашите деца.  Така при навършване на определена възраст, детето ще получи натрупаната сума еднократно, на няколко годишни вноски или под формата на рента.

Тези спестявания могат да послужат като солидна основа за старта на Вашите деца в живота. Независимо дали ще използват средствата за допълнителни обучения или установяването на нов дом.

Минималната вноска на месец е 30 лева.

Освен стандартните допълнителни покрития тази застраховка предлага едно ценно покритие

  • Освобождаване от плащане на премии, ако през срока на застраховката договорителя (мама, татко, баба или дядо) почине или загуби трудоспособност над 50%, отпада задължението за плащане на премии, докато застраховката остава в сила.
При навършване на пълнолетие детето получава договорената застрахователна сума под формата на месечна стипендия или еднократно.

Дори ако ни няма, можем да присъстваме в деня на нашите любими хора.