Застраховка Каско

Защо да сключвате застраховка каско за автомобила си? Защото с тази застраховка възстановявате щетите по Вашия автомобил в резултат на покрит риск.

Застраховката автокаско  е сред най-разпространените застраховки. Затова считаме, че всички познаваме условията на застраховката.  Но има много митове и неточности, които разочароват застрахованите при щета. Ще изброим най-важните от тях.

1. Грешното разбиране, че застраховката Автокаско покрива ВСИЧКИ рискове. Но това не е така! Застраховката покрива само описаните в полицата рискове.

2. Условията на всички застрахователни компании по застраховката автокаско са еднакви. Покритите рискове и комбинацията им в клаузи се различава в различните застрахователни компании.

3. Проверете какви са изискванията на застрахователя за влизане в сила на полицата – аларма, имобилайзер, оглед?

4. Има разлика и в изключените рискове. Когато купувате застраховката, не ги подценявайте.

Ние знаем, че за да ползвате качествено продукта е необходимо да го познавате. Или когато настъпи застрахователно събитие да получите компетентна информация дали събитието е покрит риск и какви стъпки да предприемете за да осигурите интересите си и да гарантирате правата си.

Когато сключвате застраховката е важно определите със застрахователя вярната застрахователната сума на автомобила. Не надценявайте автомобила, както и не го подзастраховайте.

И още нещо, когато избирате застраховка за автомобила си, проверете няколко компании. И бъдете предубедени към много по-ниската цена.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вид застраховка * Каско
Автоасистънс
Гражданска отговорност
Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Собственик по талон
ЕГН или ЕИК на собственика по талон
ДАННИ ЗА МПС  
Регистрационен номер на МПС
Марка и модел
Номер на рамата
Обем ва двигателя
KW / Конски сили
Брой врати
Цвят на автомобила
Дата на първа регистрация
С каква кормилна уредба е снабден автомобилът?
ДАННИ ЗА ВОДАЧА  
Година на придобита правоспособност на собственика
Причинявали ли сте ПТП през последните 5 години?
ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА  
Каква териториална валидност да има застраховката?
Как желаете да заплащате премията?

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha