Застраховка Гражданска отговорност

Наличието на застраховката Гражданска отговорност е първото условие да управлявате автомобил. Законосъобразно! Застраховката е задължителна, тя компенсира нанесените на трети лица щети при управлението на автомобила. От одраскания калник, до телесните наранявания, тази застраховка ни предпазва от директни претенции на увредените лица към нас.

Нормативната уредба е унифицирана и условията на различните застрахователни компании са еднакви. Затова, често когато става дума за застраховка Гражданска отговорност, клиентите търсят най-ниската цена и ние им я предоставяме. Все пак на българския пазар има застрахователи, които се опитват да възпрепятстват плащанията, използвайки административни трудности. Тогава се оказва, че не винаги най-ниската цена е и най-изгодната.

Когато сключвате застраховката, трябва да изберете с какво териториално покритие да бъде:

  • Европейски съюз – стандартен вариант;
  • само за България – икономичен вариант.

Никога не излизайте с автомобил със застраховка само за България извън територията на страната без да сте доплатили разликата в цената. Такава небрежност или икономия би струвала невъобразимо много пари при лошо стечение на обстоятелствата.

Ако сключвате застраховка Автокаско за автомобила си, обсъдете и двете застраховки – може да получите допълнителни отстъпки или допълнителни покрития.

Много хора предпочитат да заплашат застраховката гражданска отговорност на разсрочени вноски, за да не натоварват бюджета си. Но е важно да следите за падежите – датата вписана в полицата, на която трябва да заплатите поредната вноска. В такива случаи или използвайте услугите на добър застрахователен брокер, или бъдете много внимателен с редовните вноски по полицата.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вид застраховка * Каско
Автоасистънс
Гражданска отговорност
Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Собственик по талон
ЕГН или ЕИК на собственика по талон
ДАННИ ЗА МПС  
Регистрационен номер на МПС
Марка и модел
Номер на рамата
Обем ва двигателя
KW / Конски сили
Брой врати
Цвят на автомобила
Дата на първа регистрация
С каква кормилна уредба е снабден автомобилът?
ДАННИ ЗА ВОДАЧА  
Година на придобита правоспособност на собственика
Причинявали ли сте ПТП през последните 5 години?
ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА  
Каква териториална валидност да има застраховката?
Как желаете да заплащате премията?

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha