Застраховка Гражданска отговорност

Наличието на застраховката Гражданска отговорност е първото условие да управлявате автомобил. Законосъобразно! Застраховката е задължителна, тя компенсира нанесените на трети лица щети при управлението на автомобила. От одраскания калник, до телесните наранявания, тази застраховка ни предпазва от директни претенции на увредените лица към нас.

Нормативната уредба е унифицирана и условията на различните застрахователни компании са еднакви. Затова, често когато става дума за застраховка Гражданска отговорност, клиентите търсят най-ниската цена и ние им я предоставяме. Все пак на българския пазар има застрахователи, които се опитват да възпрепятстват плащанията, използвайки административни трудности. Тогава се оказва, че не винаги най-ниската цена е и най-изгодната.

Когато сключвате застраховката, трябва да изберете с какво териториално покритие да бъде:

  • Европейски съюз – стандартен вариант;
  • само за България – икономичен вариант.

Никога не излизайте с автомобил със застраховка само за България извън територията на страната без да сте доплатили разликата в цената. Такава небрежност или икономия би струвала невъобразимо много пари при лошо стечение на обстоятелствата.

Ако сключвате застраховка Автокаско за автомобила си, обсъдете и двете застраховки – може да получите допълнителни отстъпки или допълнителни покрития.

Много хора предпочитат да заплашат застраховката гражданска отговорност на разсрочени вноски, за да не натоварват бюджета си. Но е важно да следите за падежите – датата вписана в полицата, на която трябва да заплатите поредната вноска. В такива случаи или използвайте услугите на добър застрахователен брокер, или бъдете много внимателен с редовните вноски по полицата.