Застраховка Автоасистънс

Аварията на автомобила на пътя може да струва много пари. Транспортирането с пътна помощ струва десетки и стотици левова.

Застраховката Автоасистънс предоставя покритие за авария на пътя без ограничение в километрите, без ограничения в броя на ползването на услугата и включва допълнителни разходи. А именно:

 • Отстраняване на настъпила повреда на място;
 • При настъпила повреда в населено място – транспортиране на МПС в сервиз, посочен от абоната, най-близкия сервиз или до мястото на местодомуване;
 • При настъпила повреда извън населеното място – транспортиране на МПС до най-близкия сервиз.

Към тези услуги могат да бъда включени:

 • транспортиране до център за спешна медицинска помощ на застрахован;
 • репатриране до лечебно заведение или дома на застрахован;
 • свързани с репатриране на тленни останки при смърт на застрахован;
 • транспортиране на застрахован от мястото на събитието до най-близък населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране;
 • неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП;
 • осигуряване на техническа помощ и транспортиране на МПС до автосервиз;
 • хотел;
 • осигуряване транспортирането на МПС и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вид застраховка * Каско
Автоасистънс
Гражданска отговорност
Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Собственик по талон
ЕГН или ЕИК на собственика по талон
ДАННИ ЗА МПС  
Регистрационен номер на МПС
Марка и модел
Номер на рамата
Обем ва двигателя
KW / Конски сили
Брой врати
Цвят на автомобила
Дата на първа регистрация
С каква кормилна уредба е снабден автомобилът?
ДАННИ ЗА ВОДАЧА  
Година на придобита правоспособност на собственика
Причинявали ли сте ПТП през последните 5 години?
ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА  
Каква териториална валидност да има застраховката?
Как желаете да заплащате премията?

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha