Застраховка Имущество в полза на Банка

Ако обслужвате ипотечен кредит, то вероятно имате сключена застраховка за дома.

Имате ли копие от полицата и общите условия? Ако нямате, Ви препоръчваме да поискате копие от кредитния инспектор от банката, с който контактувате. Само така ще можете да познавате условията на застраховката Ви и само така ще можете да я ползвате качествено.

Застраховката в полза на банка вероятно ще включва важните рискове. Но искаме да отбележим, че тази застраховка е сключена изцяло в интерес на банката кредитор.

Често застрахователната сума е лимитирана до размера на кредита. Тя не включва застраховка на обзавеждането, няма покритие за риска „Кражба чрез взлом и грабеж“. Така, че да имаш застраховка на дома съвсем не е достатъчно. Трябва да проверите покритие рискове и ако има риск, който да Ви притесняват трябва да помислите за допълнителна полица или анекс към досегашния договор.

Ако желаете да направите БЕЗПЛАТНА консултация по покритията на вече действаща полицата или искате разяснения, ние сме на разположение. Донесете документи – компетентни и откровени сме.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha