Застраховка на електроника

Това е страницата за всички, които обичат техниката и да разполагат с нея по всяко време. Ако притежавате камери, фотоапарати, преносим компютър и всички допълнителни малки техники, можете да ги застраховате и когато се движите с тях на път.

Застраховката покрива неочаквано, непредвидимо събитие, при което застрахованото оборудване не може да изпълнява повече функцията си по предназначение и кражба чрез взлом или грабеж на застрахованото оборудване. Разбира се, за покритието на рисковете кражба чрез взлом или грабеж има съответни изисквания за съхранения и самоучастия.

Продукт предназначен за коректни клиенти, които обичат новите технологии и ги ползват.

Тази заявка не ви обвързва с заплащане на премия и сключване на застраховка. С попълнените данни, ще получите оферта, конкретно за Вашите нужди.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha