Застраховка Домашно имущество

Застраховката на дома спестява много разходи, гарантира спокойно възстановяване и пази добрите съседски отношения.

Какво можеш да застраховаш?

Недвижим имот – апартамент, къща, част от къща, вила – с прилежащите инсталации, трайно прикрепени камини, външни щори, гипоскартони, настилки, облицовки.

Допълнително могат да се застраховат басейни, соларни инсталации.

Движимо имущество – вещи за употреба в личния живот.

Допълнително могат да се застраховат колекции, картини, гоблени и други произведения на изкуството.

Твоята отговорност към съседите за причинени щети от застрахованото имущество.

Какви рискове се покриват?
  • Пожар, експлозия на съд под налягане
  • Природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение
  • Измокряне в резултата авария на инсталации, включително забравени отворени кранове
  • Злоумишлени действия на трети лица
  • Земетресение
Мога ли да сключа застраховката в полза на банка-кредитор?

Полиците, които издаваме напълно отговарят на изискванията на банката. Препоръчваме да сключваш застраховката лично, защото ти най-добре можеш да прецениш какво да застраховаш и срещу какви рискове.

Трябва ли да бъде специално обезопасено имуществото?

Застрахователите не поставят специални изисквания за обезопасяване. Все пак, застраховката не може да компенсира неприятните чувства дома да бъде увреден. Грижете се за дома като добър стопанин.

Има ли самоучастие застраховката?

2 % от застрахователната сума от риска „земетресение“. Пресметни колко е 2 % от застрахователната сума на сградата – до тази сума щетите са за твоя сметка.

Колко струва застраховката на дома?

Всеки дом е уникален! Като собственика. Попълни заявка и ще направим най-добрата оферта за теб.

Вашите имена *
Телефон за контакт *
E-mail *
Вид на жилището
Квадратура
Какви рискове искате да бъдат включени?
Пожар, природни бедствия, ВиК аварии, вандализъм Земетресение
Гражданска отговорност към трети лица Кражба чрез взлом
Злоумишлен палеж или взривяване Кражба чрез техническо средство
Злополука на семейството Късо съединение и токов удар
Застраховка на домашен любимец  

Декларирам верността на данните. *
С настоящето давам своето съгласие да получавам от Вяра Застрахователен брокер информация, свързана с моите застрахователни интереси.

captcha