Произведения на изкуството
Всички произведения на изкуството, които притежавате могат да бъдат застраховани. Стига да получат достатъчно компетентна оценка за стойността им. Това може да бъде фактура. Но когато произведенията на изкуството са закупени директно от артиста, тази стойност може да бъде удостоверена единствено с компетентна оценка на експерт в областта.
Тогава застраховката е само избор на покритие и коректен застраховател.
И ако опасността от риска кражба чрез взлом понякога не е най-възможния риск, наводнението и пожара са задължителни за ценните предмети.

Пари и бижута в каса
В стандартното покритие на застраховката домашно имущество, не се покриват пари и ценни предмети. Новите продукти за застраховка домашно имущество имат малък лимит, в който могат да се обявят откраднати ценни предмети или средства.
Ако имате бижута на висока стойност, то трябва да бъдат оценени, остойностени и съхранявани в метална каса (250 кг.) , трайно прикрепена към две стабилни стени.
Тогава можете да сключите застраховка за съхраняваните средства и ценни предмети.