имущество

Какъв вид имущество желаете да застраховате?
Жилищна сграда
Обзавеждане
Електронна техника срещу кражба чрез взлом

Кой риск най-много Ви притеснява когато става дума за дома Ви?
Кражба чрез взлом
Земетресение
Наводнение

В случай на застрахователно събитие, как предпочитате да бъдете обезщетени?
По експертна оценка на застрахователя
По фактури

Каква е сградата, подлежаща на застраховане?
Апартамент
Къща
Вила
Пристройкa

Колко квадратни метра е жилището?
m2

Имуществото в полза на банка или друга кредитна институция ли е?
Да
Не

Къде се намира имуществото?


Изчисли