Защо да сключвате застраховките си с брокер?

Компетентният брокер познава добре пазара, застрахователните компании и предлаганите продукти. И защитава интересите на клиента. Само компетентния брокер може да направи истински анализ на условията – покрития и цени.

Съпричастният брокер препоръчва продукта, от който имате нужда и договоря условията, които са необходими за Вашата сигурност. Застрахователния агент и служителят на застрахователя предлагат условията само компанията в която работят и работят за интересите й.

Истинският брокер е до Вас в трудни моменти – при щета – от установяването й, до получаването на застрахователното обезщетение. Повярвайте, това пести много усилия и е допълнителна гаранция за вашата сигурност.

Автомобилът

Застраховките, които са необходими, за да управлявате автомобила си отговорно и уверено.
Прочети повече …

Домашно имущество

Домът е там, където е сърцето.
Не разрешавайте да го разбиват.
А тук ще намерите застраховката за Вашия дом и всички промоции на застрахователните компании.
Прочети повече …

Застраховка за пътуване

Сключете онлайн застраховката дори в последната минута!
Така ще се насладите на пътуването си, независимо какво се случва около вас.
Прочети повече …

Здравно осигуряване

Здравето е най-ценния ни актив. С продуктите за доброволно здравно осигуряване си гарантирате качествено лечение при проблем.
Прочети повече …


  • Когато една сутрин фирмата установи, че е изгорял ценен и скъп актив, Вяра беше нашата гаранция да получим справедливо обезщетение в кратък срок. Затова работим с Вяра вече 12 години.–Йордан Величков

  • С Вяра се работи лесно, бързо и открито. Грижат се за моят автомобил, когато има щета от узнаването до получаването на ремонтирания автомобил. Това ме улеснява.–Росен Атанасов

  • "Вяра инс" са до нас ТОЧНО когато имаме нужда от помощ - отговорно, деликатно и професионално! Знаят как! В ситуация на зависимост от застраховател не се поколебаха да действат по начин, който най-добре защити интересът ни! Благодаря!–Стела Герганова

  • Искам да благодаря за съдействието и обслужването! Не е случайно, че повече от 10 години вече не си и помислям да използвам услугите на друг застрахователен брокер.–Илияна Салджиева